נושא:   מבחן במתימטיקה    מחבר/ת:   נועם המורה    לכיתות:   ט,     התלמיד/ה:

1. x^2-3x+2=0
8
6
1
8
      


2. פה תהיי שאלה מתטאימה
4
5
5
5
      


3.
אפשר להכניס שאלה פתוחה
      
10 נקודות  


several צפיות