נושא:   חנוכה    מחבר/ת:   נועם    לכיתות:   ו,     התלמיד/ה:

1. נגד מי נלחמו המקבים?
נגד הבריטים
נגד היוונים
נגד הבבלים
נגד המצרים

2. כמה זמן היה ביהמ"ק השני?
410 שנים
70 שנים
420 שנים
167 שנים

3. אלו שמנים כשרים להדלקת נרות חנוכה?
שמן זית בלבד.
אפשר גם בשמן זית וגם בשמן סויה.
עדיף עם נרות.
כל השמנים כשרים להדלקת נר חנוכה.

4. מהן הברכות אותן מברכים ביום הראשון?
להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים ושהחיינו.
להדליק נר חנוכה ושעשה ניסים.
שעשה ניסים ושהחיינו.
להדליק נר שבת, שעשה ניסים ושהחיינו.

5. אדם שהדליק את נרות החנוכה ולאחר מספר דקות כבו הנרות.האם צריך להדליק מחדש?
כן, כיוון שהנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה.
אינו חייב להדליק כיוון שקיים את המצווה, אך אם רוצה מדליק ללא ברכה.
צריך להדליק אך ללא ברכה.
אם עברה חצי שעה מזמן ההדלקה אנו צריך להדליק.
several צפיות