נושא:   מבחן בשפה    מחבר/ת:   גיא    לכיתות:   ג,     התלמיד/ה:
אריה גיבור ועכבר בן חור

האריה ,מלך החיות,שכב ביער וישן. פתאום רץ לו עכבר,
עלה ודרך על רגלו. התעורר האריה משנתו,הושיט את כפו ותפס את העכבר.התחיל העכבר רועד ומבקש מן אריה כי יסלח לו. הוא אמר:
"סלח נא,אדומי המלך! תן לי לשוב אל חורי יבוא יום ואף אני אסלך לך וגם אאזור לך."
שמע האריה וצחק:"האין זה צחוק?אתה עכבר בן החור תסלח לאריה הגיבור? במה תוכל לעזור לי?"
שוב צחק האריה, פתח כפו ושלח את העכבר לחופשי:"לך לך!" לא עברו ימים רבים,באו ציידים אל היער.
פרשו רשת וצדו את האריה. האריה שאג בקול, ניסה לקרוע את הרשת
ולא יכול. רבץ לו האריה וחשב:
מאין יבוא עזרי?
שמע העכבר את קול האריה ובא.
העכבר בא והתחיל לכרסם את הרשת. הרשת הייתה חזקה מאוד, אך שיני העכבר היו חזקות עוד יותר. כרסם העכבר, כרסם, כרסם עד אשר נתק את הרשת והאריה יצא לחופשי. אז אמר האריה:"סלח לי עכבר טוב,על כי העלבתי אותך. עתה ראיתי כי יכול גם בן חור לעזור לאריה גיבור."
אמר ונמלט על נפשו.

1. בתחילת הסיפור מסופר שהאריה שחרר את העכבר.מדוע לדעתכם הוא עשה זאת?      
10 נקודות  

2. האם היה כדאי לאריה לשחרר את העכבר? נמקו את תשובתכם.      
10 נקודות  

3. סדרו את המשפטים לפי סדר הפעולות המתוארות בסיפור.
כתו ליד כל משפט מספר מ-1 עד 4
א.האריה ניסה לקרוע את הרשת.
ב.העכבר כרסם את הרשת.
ג.האריה ביקש סליחה מן העכבר.
ד. הציידים תפסו את האריה.      
7 נקודות  

4. סדרו את המילים לפי סדר האלף בית:
שכב,ישן,דרך,צחק,סלח,ציד      
7 נקודות  

5. בסיפור מסופר שהעכבר כרסם את הרשת:
"כרסם העכבר,כרסם,כרסם,עד אשר נתק את הרשת והאריה יצא לחופשי"
מדוע, לדעתכם, המילה כרסם כתובה 3 פעמים?      
15 נקודות  

6. מה עשה האריה אחרי שהעכבר נתק את הרשת? שימו לב:יש כמה תשובות נכונות!
נמלט על נפשו.
יצא לחופשי.
התחיל לכרסם.
הושיט את כפו.

7. אפשר ללמוד על אופיו של העכבר מהמעשים שלו.
א.תארו את אופיו של העכבר.
ב.הביאו מהסיפור דוגמא למעשה של העכבר המלמד על אופיו.      
16 נקודות  

8. מה רצה הכותב ללמד את הקורא?      
10 נקודות  

9.  השלם:
במקום המילה      אך אפשר   לכתוב    

10.  השלם:
במקום המילה       נתק אפשר   לכתוב    

11.  השלם:
במקום המילה      נמלט אפשר   לכתוב    

12. לאיזה ספר מתאים הסיפור שקראתם?
ספר סיפורים.
ספר חידות.
אנציקלופדיה.
ספר שירים.
בהצלחה!


several צפיות