נושא:   חידון תורה - חומש בראשית    מחבר/ת:   המורה שרי    לכיתות:   ב,     התלמיד/ה:

1. מצלע האדם נבראתי ומהפרי האסור אכלתי
חוה
נחש
אדם
נח

2. הרמשים נבראו ביום ה:
ראשון
רביעי
חמישי
שני

3. עונשי היה שבכל מה שאוכל יהייה טעם של חול. מי אני?
אדם
חוה
קין
הנחש

4. את אחי רצחתי ואות ל מצחי קיבלתי. מי אני?
קין
הבל
שם
יפת

5. ביום הראשון נבראו ה:
שמש והירח
האור והחושך
אדם וחוה
הירח והכוכבים

6. בכמה ימים נברא העולם?
6
5
7
3

7. נח היה בנו של אדם הראשון.
נכון       לא נכון

8. נח ביקש מה לבנות תיבה
נכון       לא נכון

9. לתיבה היו שלוש קומות
נכון       לא נכון

10. בתיבה היו סך הכל 8 אנשים
נכון       לא נכון

11. זהו סמל לברית ין נח לה שלא ירד מבול:
גשם
טל
קשת
ענן

12. שלושת בניו של נח הם:
אברהם, יצתק ויעקב
שם, חם ויפת
ראובן שמעון ולוי
שם, חם ונח

13. כיצד נקרא הדור בו בלבל ה את שפת האנשים.
דור המבול
דור הפלגה
דור דורים
דור בלבול

14. את ארצי ומולדתי עזבתי ולמקום לא ידוע הלכתי.
אברהם
יצחק
יעקב
משה

15. את שרי לארמוני לקחתי ולכן מנגעים סבלתי
פרעה
הרן
אלימלך
אברהם


several צפיות