נושא:   מבחן לכיתה ה - ספר שמואל א - פרק ד    מחבר/ת:   אורית    לכיתות:   ה,     התלמיד/ה:

1. בני ישראל נלחמו בעם עמלק
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

2. בני ישראל חנו באפק
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

3. הפלישים לקחו בשבי את ארון אלוהים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

4. אשת פנחס ילדה בת וקראה לה אי-כבוד
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

5. עלי הכהן שבר מפרקתו ומת כששמע שבניו מתו
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

6.  השלם:
חפני ו-      _____________   מתו במלחמה   

7.  השלם:
אשת פנחס ילדה בן וקראה לו      _________    כי ירד כבודו של עם ישראל במלחמה   

8.  השלם:
עלי הכהן שבר מפרקתו ו      _________   כששמע שארון האלוהים נלקח בשבי   

9.  השלם:
השליח שבא משדה הקרב דיווח לעלי הכהן את הבשורות על המלחמה לפי הסדר      _________       

10.  השלם:
כשהניצבות אמרו לאשת פנחס שהיא ילדה בן      _________       
תעודת לידה לילד "אי-כבוד"

11.  השלם:
מה פירוש(=מדרש) השם "אי-כבוד"      _________       

12.  השלם:
שם האם      _________       

13.  השלם:
שם האב      _________       

14.  השלם:
שם הסבא      _________       

15.  השלם:
מקום הולדתו      _________       

16. בשורת השליח לעלי הכהן

דמויות: ________, _________.

מקום: ____________

עלילה (מה קרה) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בעיה (של עלי הכהן)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פתרון (של עלי הכהן)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      
10 נקודות  

17. בנו של פנחס נקרא
אי כבוד
תרשיש
חסר בושה
כבוד

18. מדרש שם זה:
שמו של בן פנחס
הסבר לשם של מקום או אדם
שם של שר הצבא הפלישתי
שמו השני של "אי-כבוד"
      


19. בני ישראל התרכזו למלחמה במקום הנקרא _______
אפק
אבן עזר
אשדוד
אשקלון

20. הפלישתים התרכזו ב______
אפק
אבן עזר
אשדוד
אשקלון

21. הפלישתים "נגפו" את בני ישראל, פירוש המילה "נגפו"
הרגו
חלו בשפעת
חנו
נעלו מגפי צבא

22. במלחמה עם הפלישתים נהרגו __________ מבני ישראל
שלושים אלף חיילים
שלושת אלפים ואחר כך עוד שלושים אלף חיילים
שלושת אלפים חיילים
מאה אלף חיילים

23. בחר אחת משתי השאלות וענה על כל סעיפיה

א.תאר את המלחמה המתוארת בפרק:
1.מי האויב
2.היכן מתרחשת המלחמה
3. מה תוצאות הקרב
4. כיצד נודעות תוצאות הקרב?
5.מה תגובת השומעים

ב. מה עושים בני ישראל לאחר המפלה הראשונה בקרב
1. את מה מביאים בני ישראל לקרב?
2. כיצד הגיבו הפלישתים כשראו את הארון?
3. שר הצבא שלהם גורם להם לשינוי במצב הרוח, כיצד?
4. מה תוצאות הקרב?
5. כיצד מגיב העם למשמע תוצאות הקרב?       
5 נקודות  


several צפיות