נושא:   זכויות אדם - זכויות טבעיות    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. זכויות אדם נקראות גם:
זכויות אזרח
זכויות טבעיות
זכויות מיעוט
אין לזכויות אדם כינוי נוסף

2. מבין זכויות האדם, הזכות הבסיסית ביותר היא:
הזכות לשוויון
הזכות לחירות
הזכות לחינוך
הזכות לחיים ולבטחון

3. הזכות לשם טוב היא נגזרת של הזכות לפרטיות
נכון       לא נכון

4.  השלם:
זכות הציבור לדעת      נקראת גם   _________   

5. חופש התנועה, חופש הבחירה וחופש המצפון הן דוגמאות לנגזרות של:
הזכות להליך הוגן
הזכות לכבוד
הזכות לחירות
הזכות לחיים ולבטחון
תקנה של משרד החינוך הצרפתי קובעת כי "אין להפגין סממנים ראוותניים של שיוך דתי במוסדות החינוך". מאחר ולאחרונה נרשמו מקרים רבים של השעיית תלמידות מוסלמיות אשר הגיעו בכיסוי ראש ללימודים, מחו על כך מנהיגי הקהילה המוסלמית בצרפת.


6. הזכות של התלמידות שנפגעה באירוע היא:
(בחר בתשובה המדוייקת ביותר)
חופש הדת
חופש מדת
חופש הביטוי
הזכות לשוויון

7. מה מבין הבאים אינו סוג של מדיניות?
הבחנה (מותרת)
אפלייה אסורה
תיקון המידות
העדפה מתקנת
הכנסת דנה בפרטי הצעת חוק, שעל פיה יהיה מותר להחזיק אדם במעצר במשך 96 שעות ללא ביקורת שיפוטית, להאריך את מעצרו שלא בנוכחותו, ולשלול במשך 30 יום ברציפות את זכותו להיפגש עם עורך דין.

8. הזכות שההצעה הנדונה פוגעת בה היא:
הזכות לחירות
הזכות לחיים ולבטחון
הזכות להליך הוגן
הזכות להגדרה עצמית

9. הפרה של "זכויות יוצרים" היא כאשר פוגעים ב:
זכות לתברואה
זכות להליך הוגן
זכות לקניין חומרי
זכות לקניין רוחני

10. מה מבין הבאים אינו חלק מ"חובות האדם כאדם"?
החובה לשמור על זכויות האחר
החובה לקיים את החוק
החובה להתריע בעת חשש לזכויות האחר


several צפיות