נושא:   שאלון תרגול - זהותם של אזרחי ישראל    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   יב,     התלמיד/ה:

1. זהות לאומית היא הקשר בין האדם לדת שלו.
נכון       לא נכון

2. הזהות הדתית של הדרוזים בישראל היא:
נוצרית
מוסלמית
דרוזית
אתאיסטית

3.  השלם:
צבע-עור הוא דוגמה לרכיב זהות      (שיוכי/נרכש):   _________   

4. הזהות האזרחית של ערביי ישראל עוסקת בקשר בין האדם ל:
מדינת ישראל
ארץ ישראל
פלסטין
אף תשובה אינה נכונה


"גברת נכבדה, משפחתי ואני ורוב חבריי חיים בארץ, כי אנחנו ישראלים. למרות כל הקשיים הכרוכים בחיים בישראל ולמרות השירות הצבאי, אנו חיים כאן כי איננו יכולים להרגיש שייכות בשום מקום אחר בעולם. אנו רוצים ליצור כאן מציאות חילונית, המתבססת על המורשת היהודית. כל חיי, אמונותיי ועקרונותיי מושפעים מהשואה, ואינני רוצה שהיהודים ירגישו שהם מיעוט נרדף בשום מקום בעולם, ובמיוחד לא בישראל. חשוב לי שמדינת ישראל תהיה מקלט בטוח לכל היהודים, ועם זאת שכל אדם שחי כאן יוכל לבחור את אורחות חייו" (מעובד על פי הארץ,7/2002)

5. זהויות הכותבת הבאות לידי ביטוי בקטע הן:
זהות דתית-לאומית
זהות חילונית-תרבותית
זהות אזרחית-לאומית
זהות לאומית-חילונית
זהות שיוכית

6. הזהות הלאומית של ערביי ישראל היא:
זהות לאומית פלסטינית
זהות לאומית ישראלית
זהות לאומית כלל ערבית
תשובות א או ג נכונות

7. זהות יהודית דתית-חרדית הולכת עם:
סובלנות ופלורליזם
דחייה של הרעיון הציוני
הדגשת הקשר לדת האסלאם
אף תשובה לא נכונה

8. אדם המציג עצמו "אני יהודי", מדגיש את זהותו ה-
דתית
פוליטית
אתנית
לאומית
אפשרות א או ד

9. חווה דעתך: "זהות אזרחית ולאומיות אתנית חייבות לבוא יחד"
נכון       לא נכון


"ההרגשה שאנחנו, כבני ישראל, לא כרוכים ולא קשורים ביהודים הפזורים על פני כל העולם... יהודי כל העולם לא נוגעים לנו" (מתוך "אנחנו כנענים", שיחות עם פרופסור עוזי אורנן)

10. כנגד איזו זהות יוצא הכותב?
זהות אזרחית
זהות דתית
זהות לאומית
זהות אתנית


several צפיות