נושא:   שאלון הבודק עיוורן צבעים    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   ה,ו,     התלמיד/ה:
לפניך מספר תמונות נסה לענות על השאלות השונות. אל תשאיר שאלה ללא תשובה.
      


1. איזה מספר את/ה רואה בתמונה?
10
7
2
8
      


2. מהו המספר?
8
2
3
S
      


3. מהו המספר?
4
45
67
      


4. מהו המספר הבא?
6
4
3
      


5. מהו המספר הבא?
26
24
25
6
      


6. מהו המספר הבא?
20
29
19
      


7. מהו המספר הבא?
56
65
50
      


8. מה הם הצורות שאת/ה רואה?
כוכב ומעגל
משולש ומעגל
ריבוע ומעגל
מעגל בלבד
      


9. מה המספר הבא?
5
12
3
2

10. מה קורה כאשר אישה עיורת צבעים מתחתנת עם גבר תקין?
כל הבנות עיורות צבעים
כל הבנים תקינים
כל הבנות תקינות ורק חלק מהבנים תקינים
כל הבנים עיוורי צבעים וכל הבנות תקינות
לחץ על הקישור:      כך רואים עיוורי הצבעים דמויות שונות
לחץ על הקישור:      דוגמאות נוספות לעיוורון צבעים


several צפיות