נושא:   בניית מעגל חשמלי על פי שרטוט     מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   א,ד,     התלמיד/ה:


הסבר

      


1. בנו את המעגל החשמלי על פי השרטוט וענו על השאלות הבאות:
1. מה קורה למעגל החשמלי (לנורה השניה) לאחר שמוציאים נורה אחת ממנו.
2. הוסיפו סוללה נוספת לפי השרטוט, מה קרה לנורות?      
10 נקודות  
      

      

בנו את המעגל הבא:

      


2. ענו על כל השאלות בסבלנות:
א. האם כל הנורות דלקו?
ב. הוסיפו סוללה אחת וכתבו מה קרה למעגל.
ג. הוסיפו סוללה נוספת וכתבו מה קרה למעגל.
ד. הוציאו מהמעגל את נורה מספר 1 מה קרה במעגל חשמלי?
ה. החזרו את נורה 1 הוציאו את נורה 2 וכתבו מה קרה.
ו. בדקו מה קורה כשמוציאים רק את נורה 3.
ז. בנו את כל המעגל מחדש. וכתבו מתי נורה אחת לא דולקת כאשר מוציאים ומחברים את נורות 2 ו 3.
      
20 נקודות  

3. בנו מעגל חשמלי עם נורה אחת ושלוש סוללה.
אסור שהנורה תישרף, הצלחתם? אם כן ספרו בכיתה איך.      
10 נקודות  


several צפיות