נושא:   תכונות חומרים וחומרי דלק    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   ד,     התלמיד/ה:
גכעגעגכע
לחץ על הקישור:      הנפט הגולמי-ד
לחץ על הקישור:      
נפח וכמות
לחץ על הקישור:      תמיסות
לחץ על הקישור:      מחזור המים
לחץ על הקישור:      מצבי הצבירה של המים
לחץ על הקישור:      הפרדת תערובות
לחץ על הקישור:      מתכננים מוצרים
לחץ על הקישור:      מעבירים מכלי לכלי-מצבי צבירה של החומר
לחץ על הקישור:      חומרי דלק
לחץ על הקישור:      אוצרות מים המלח
לחץ על הקישור:      מצבי צבירה - מבט פנימה
לחץ על הקישור:      משחק זיכרון בנושא קרקעות וסלעים
לחץ על הקישור:      החיים בתוך האדמה


several צפיות