נושא:   קישורים: בנושא קיימות    מחבר/ת:   לוריט רבו    לכיתות:   ד,     התלמיד/ה:

לפניך מספר קישורים בנושא קיימות,הכנס אליהם, קרא ועיין.

לחץ על הקישור:      חדירה של מזהמים אל מי-התהום
לחץ על הקישור:      הסבר בנושא: זיהום מים מתןך ויקיפדיה
לחץ על הקישור:      הסבר על זיהום מים מתוך : אדם ,טבע ודין
לחץ על הקישור:      "אדם טבע ודין"-על זיהום מים וקרקע
לחץ על הקישור:      זיהום מים: מיגוון אתרי זיהום ים
לחץ על הקישור:      מניעת הדלדלות מקורות המים-הצעת חוק

אפקט החממה

לחץ על הקישור:      אפקט החממה-ויקיפדיה
לחץ על הקישור:      סבבה-תופעות עולמיות-אפקט החממה

גשם חומצי

לחץ על הקישור:      גשם חומצי-ויקיפדיה
לחץ על הקישור:      סבבה-גשם חומצי
לחץ על הקישור:      פרויקט לימודי בנושא הגשם החומצי
לחץ על הקישור:      גשם חומצי-מט"ח
לחץ על הקישור:      המשרד להגנת הסביבה-תופעות גלובליות

המגוון הביולוגי

לחץ על הקישור:      זיהום והשפעתו על המגוון הביולוגי
לחץ על הקישור:      המשרד להגנת הסביבה -מינים פולשים
לחץ על הקישור:      מי ישרוד באלף השלישי?
לחץ על הקישור:      המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית
לחץ על הקישור:      המגוון הביולוגי כערך-מט"ח
לחץ על הקישור:      המגוון הביולוגי ופיתוח בר-קיימא

זיהום אויר

לחץ על הקישור:      זיהום אויר -ויקיפדיה
לחץ על הקישור:      עיריית תל-אביב,יפו-איכות הסביבה-איכות האויר
לחץ על הקישור:      זיהום אויר-בתל-אביב
לחץ על הקישור:      סבבה-זיהום אויר
לחץ על הקישור:      אדם טבע ודין-אגודה ישראלית להגנת הסביבה

יכול להיות אחרת

לחץ על הקישור:      ישראל שלי "ישראל אודיסיאה אווירית" זה תלוי רק בנו.


several צפיות