נושא:   ניסוי מרתק     מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   ג,ה,ו,     התלמיד/ה:1. לפניך ניסוי מדעי שניתן לבצעו בבית רק בליווי מבוגר, הסבר במילים שלך את הניסוי.
כתוב בשלבים את מה שאתה רואה והסבר שלב שלב      
40 נקודות  

2. מדוע נשרף חוט הלהט בהתחלת הניסוי?      
20 נקודות  

3. מה תפקיד הנר שהוכנס לצנצנת?
לחמם את הצנצנת
לרוקן את החמצן שבצינצנת
לתת יותר אור לסביבה
אין חשיבות לנר

4. הסבר במילים שלך מדוע לאחר כיבוי הנר חוט הלהט לא נישרף.      
15 נקודות  

5.  השלם:
כדי ליצור בערה יש שלושה תנאים       חומר בערה, חום,   _________   


several צפיות