נושא:   8788888    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   יב,     התלמיד/ה:
      several צפיות