נושא:   הצבת נקודות על ציר המספרים    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   ח,ט,י,     התלמיד/ה:
      


1. נקודה A היא:
(4,3-)
(0,0)
(3-,6)
(6,3)

2. נקודה B היא:
(4,3-)
(0,0)
(4,0)
(0,4)

3. נקודה D היא:
(3,4-)
ׁ(4-,3)
(3-,4-)
(3-,4)

4. נקודה C היא:
(3-,6-)
(6-,3-)
(6-,3)
(6,3-)

5. נקודה E היא:
(6-,9)
(6,9-)
(6-,9-)
(9,6)


several צפיות