נושא:   הטרפז דף עבודה מספר 5 (טרפז שווה שוקיים)    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:
הבט בסרטון שלפניך ולמד על טרפז שווה
השוקיים

1. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


2. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


3. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


4. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


5. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


6. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  


several צפיות