נושא:   הטרפז דף עבודה מספר 4 (חישובי שטח)    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:


      


הסרטון
והתמונה שלפניך מהווים כלי עזר לפתרון השאלות
הבאות


      


1.  השלם:
כתוב/י בדיוק של ספרה אחת אחרי הנקודה:       הזווית החדה BAD היא    _________ מעלות   
      


2.  השלם:
כתוב/י בדיוק של ספרה אחת אחרי הנקודה: הזווית החדה שליד הבסיס הגדול של הטרפז הוא..          מעלות.   
      


3.  השלם:
אורך הקטע CE הוא:              

4.  השלם:
אורך הקטע AE הוא:              

5.  השלם:
אורך הקטע ED הוא:              

6.  השלם:
גודל הזווית החדה D של הטרפז:               7. העתק אתה הגדרת הטרפז.
העתק/י את הגדרת טרפז ישר הזווית.
העתק/י את ההסבר מה הוא היקף הטרפז.
העתק/י את ההסבר מה הוא גובה הטרפז.
      
30 נקודות  
      


8.  השלם:
גודל הזווית החדה של הטרפז הוא:              
      


9.  השלם:
אורך הקטע CE הוא:              

10.  השלם:
אורך הקטע ED הוא:              

11.  השלם:
אורך הקטע AE הוא:              

12.  השלם:
אורך השוק הקצרה BC              

13.  השלם:
מצא את זווית הטרפז D              

14.  השלם:
מצא/י את הזווית הכהה BAD              
      


15.  השלם:
שטח הטרפז הוא:      (כתוב/י רק שני ספרות ראשונות)        


several צפיות