נושא:   הטרפז: דף עבודה מספר 1 (הכרת הטרפז)    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:


הגדרת טרפז:
מרובע בעל זוג יחיד של צלעות נגדיות מקבילות.

כתוב את ההגדרה במדוייק שוב

1.  השלם:
מרובע          מקבילות   
      


2. מרובע א הוא טרפז
נכון       לא נכון

3. מרובע ב הוא טרפז
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

4. מרובע ג הוא טרפז
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

5. מרובע ד הוא טרפז
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

6. מרובע ה הוא טרפז
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

7. מרובע ו הוא טרפז
נכון       לא נכון
      


8. מרובע ז הוא טרפז
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

9. מרובע ח הוא טרפז
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

10. מרובע ט הוא טרפז
נכון       לא נכון

11. מרובע י הוא טרפז
נכון       לא נכון
      


12.  השלם:
צלע BC נקראת          הטרפז   

13.  השלם:
צלע BA נקראת          הטרפז   

14.  השלם:
צלע DC נקראת          הטרפז   

15.  השלם:
צלע AD נקראת          הטרפז   
      


16. זכור/י לישרים מקבילים מקדמי X שווים:
      
8 נקודות  
      


17. ענו כאן בתיבת הטקסט למטה:
      
20 נקודות  18. 1. כתוב במילים שלך מה מסביר הסרטון במהלך הדקה
הראשונה?
2. מה מסביר הסרטון במהלך הדקה השניה ואילך?      
22 נקודות  


several צפיות