נושא:   טריגונומטריה זויות ומשולשים    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   ו,ט,י,     התלמיד/ה:
      


1.  השלם:
כתוב/י באותיות אנגליות גדולות היתר               

2.  השלם:
הצלע AB היא ניצב במשולש מהי הצלע הניצבת השניה?              

3.  השלם:
איך נקראת הצלע היותר ארוכה במשולש ישר זוית?              
      


4. כתוב במשולש DBC
מהו היתר
מהו הניצב הראשון
מהו הניצב השני      
10 נקודות  
      


5. כתוב במשולש DBC
מהו היתר
מהו הניצב הראשון
מהו הניצב השני       
10 נקודות  

6.  השלם:
צלע DC היא: יתר / מול / ליד?              
      


7.  השלם:
צלע BC היא: יתר / מול / ליד?          .   

8.  השלם:
צלע BD היא: יתר / מול / ליד?              
__________________________________________________________

9.  השלם:
צלע BC היא: יתר / מול / ליד?              
      


10.  השלם:
צלע BD היא: יתר / מול / ליד              
__________________________________________________________

11.  השלם:
הזוית BOC היא?              

12.  השלם:
הזוית AOC היא?              

13.  השלם:
הזוית AOE היא?              
      


14.  השלם:
הזוית AOB היא?              

15.  השלם:
הזוית FOB היא?              

16.  השלם:
הזוית EOB היא?              

17.  השלם:
הזוית EOF היא?              


several צפיות