נושא:   גמרא    מחבר/ת:   מוטי דוכאן    לכיתות:   ז,ח,     התלמיד/ה:

1. מה הדין אם נשברה כדו והוחלק אחד במים לפי המשנה?
חייב
פטור
הולך לרופא
מחכה להתייבש

2. מה הדין אם שפך מים ברה"ר והוזק בהן אחד.בימות החמה. לפי המשנה?
פטור
חייב
הולך לרופא
מחכה להתייבש

3.  השלם:
קרקע      _________   הזיקתו   

4.  השלם:
פותקין      _________       

5.  השלם:
גורפין      _________       

6. אסור לשפוך מים ברשות הרבים בימות הגשמים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

7. אסור לשפוך מים בימות החמה ברשות הרבים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

8.  השלם:
אבל הוא      _________   פטור   

9. מתי ניתן לשפוך מים ברשות הרבים?
אסור
תמיד
בימות החמה
בימות הגשמים

10. מתי חייב אם הוזק מהמים האלו
אף פעם
תמיד
בקיץ
בחורף


several צפיות