נושא:   עזרא ונחמיה    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
עזרא ונחמיה

1.  השלם:
כ- 80 שנה לאחר שהגיעו שבי ציון ליהודה ובראשם זרובבל והקימו את בית המקדש השני, הגיע עזרא יחד עם              

2.  השלם:
ידוע שזו הייתה תקופה בה תושבי ____ זלזלו בקיום מצוות תורת ישראל              

3.  השלם:
נישואי תערובת עם ___ ___ היו נפוצים בעיקר בקרב שכבות גבוהות של עשירי יהודה וכהנים המשרתים במקדש, שנהגו כך לחזק את קשריהם הכלכליים עם שאר העמים שישבו בארץ.              

4. מיהו עזרא הסופר ומה מעמדו ?      
7 נקודות  

5. מדוע עלה ליהודה ?      
6 נקודות  

6. מהן סמכויותיו ומטרותיו של עזרא ?      
5 נקודות  
פעולותיו של עזרא
קריאת התורה, פרושה, הפיצתה והפיכתה לחוקת יהודה


several צפיות