נושא:   הכרזת כורש    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
הכרזת כורש1.  השלם:
מתי שיבת ציון החלה ? בשנת ___ לפנה"ס              

2.  השלם:
במקביל, על מה המלך הפרסי כורש הכריז ? על..              

ניתן לראות 3 מסמכים שונים, שבכל אחד מהם יש ביסוס לפעולות היהודים.

3. מהו המסמך הראשון ?      
10 נקודות  

4. מהו המסמך השני ?      
10 נקודות  
      


5. מהו המסמך השלישי ?      
10 נקודות  

מהימנות הכרזת כורש

הצהרת כורש

6.  השלם:
מי כתב ?              

7.  השלם:
למי ממוען ?              

8.  השלם:
מהי השפה ?              

9.  השלם:
מה הובטח ?              

הדיכרונה - "התזכיר"
" >
10.  השלם:
מי כתב ?              

11.  השלם:
למי ממוען ?              

12.  השלם:
מהי השפה ?               

13.  השלם:
מה הובטח ?              

"כתובת הגליל"

14.  השלם:
מי כתב ?              

15.  השלם:
למי ממוען ?              

16.  השלם:
מהי השפה ?              

17.  השלם:
מה הובטח ?              

18. מהן 3 הסיבות לזיוף ?
הסבירו בהרחבה.      
12 נקודות  
      


19. מהם 4 המניעים למתן הצהרת כורש ?      
12 נקודות  

20. מהן 3 ההשפעות ומשמעות ההצהרה ?      
12 נקודות  


several צפיות