נושא:   מלכים א פרק כא    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:

1. מהי בקשת אחאב ?      
5 נקודות  

2. מהי הבקשה כפי שסיפר לאיזבל ?      
5 נקודות  
      


הסבר לבקשת אחאב

3.  השלם:
כאשר אחאב מבקש מ_____ _____ את הכרם, אנו רואים שהבקשה מלווה בנימוק וכן בתמורה שמציע אחאב לו, אך כאשר אחאב מספר לאיזבל אשתו על הבקשה, הוא משנה את הפרטים ומסיר חלק מהם.              

4. מהם השינויים שעושה אחאב לגרסה המקורית ?
מהם הסיבות לשינויים ?
הסבר\י.
      
5 נקודות  

תשובת נבות
      


5. נבות מסרב לתת את הכרם לאחאב משני סיבות, מהן ?      
5 נקודות  

6. נבות מסרב ומבסס את סירובו ע"פ שני חוקי תורה.
מהם ?      
5 נקודות  

7. כאשר הולך אחאב לביתו, הוא מערער בתשובת נבות ומציג רק את נימוקו המוסרי ומשמיט את הנימוק הדתי. מדוע ?
משום שהוא יודע שנבות צודק ופועל ע"פ חוקי הבעל והאשרה
משום שהוא יודע שנבות צודק ופועל ע"פ חוקי התורה
משום שהוא יודע שנבות טועה ופועל ע"פ חוקי התורה

8. כאשר אחאב מספר לאיזבל את תשובת נבות, הוא..
משמיט את שני הנימוקים ואומר שפשוט נבות לא רוצה לתת את כרמו
משמיט נימוק אחד ואומר שפשוט נבות לא רוצה לתת את כרמו
לא משמיט שום נימוק ומשתף ברצון את סיפורו לאשתו איזבל

9. מהי הסיבה להשמטת הנימוקים ?      
5 נקודות  

10. מהי הסיבה להשמטת הנימוקים ?      
5 נקודות  

11. איזבל שומעת את דברי אחאב ואומרת לו בפסוק 7: "אתה
עתה תעשה מלוכה.."
ניתן לפרש אמירה זו בשתי צורות, מהן ?      
5 נקודות  

12. בפסוקים 8-13 איזבל מביימת משפט ועושה מספר מהלכים
כדי ליצור רושם של משפט אמיתי, אך למעשה הוא מבוסס על
תרמית אחת גדולה.
מהי התרמית ? פרטו.      
15 נקודות  

13. איזבל מבססת את בקשותיה בביומה את המשפט על סמך
שלושה
חוקים מהתורה.
מהם ?      
4 נקודות  

14. איזבל מודעת לחוק שאומר שאדם שהואשם באשמה כזו והומת לאחר משפט..
אינו רשאי להעביר בירושה את כרמו לבניו, הכרם עובר באופן אוטומטי למלך.
רשאי להעביר בירושה את כרמו לבניו, אך הכרם עובר באופן אוטומטי למלך.
אינו רשאי להעביר בירושה את כרמו לבניו, הכרם עובר באופן אוטומטי לבנותיו.

15.  השלם:
במהלך המשפט העדים יושבים מול ___ אך העדים לא מדברים אליו ולא מסתכלים אליו אלא מסתכלים עליו, וזאת משום שהם יודעים שהאשמה אינה נכונה.              

16.  השלם:
בפסוקים 14-16 מספרים לאיזבל שנבות סוכל ומת והיא מיד פונה ל____ ומבקשת ממנו לרדת לרשת את הכרם: "קום, רד, רש".              

17. אחאב יורד אל הכרם ...
כל התשובות נכונות
אך קודם מברר ושואל את איזבל
ואינו שואל שאלות

18. בפסוקים 17-19 אלוהים מבקש מאליהו לרדת אל אחאב.
מה אליהו אומר לאחאב ?
צטטו והסבירו כיצד ניתן להבין פסוק זה
(באיזה משמעות).      
5 נקודות  
      


"במקום אשר ליקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך".
כאן יש לנו עונש לאחאב ע"פ:

19.  השלם:
עקרון הגמול              

20.  השלם:
תפיסת הגמול              

21.  השלם:
בפסוקים 17-24, אליהו אומר לאחאב את העונש שצפוי לו ולאיזבל על רקע הסיפור עם               

22. אליהו אינו מסתפק בדברים שאלוהים אומר לו לומר, אלא מוסיף דברים משל עצמו וזאת בשל העובדה ..
שהוא אינו מאמין עוד באמונתו באלוהים ואינו יכול לסבול התנהגות שאינה הולכת בדרכי השם
שהוא קנאי מאוד לאלוהים ואינו יכול לסבול התנהגות שאינה הולכת בדרכי השם
שהוא קנאי מאוד לאלוהים ואינו יכול לסבול התנהגות שאינה הולכת בדרכי הבעל והאשרה

23. בפסוק 21 נאמר: "ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני
אפתנו ויאמר יהוה אליו במה".
מה אליהו אומר לאחאב על כל הגברים (משתין בקיר) ?      
4 נקודות  

24. בפסוק 29 אלוהים מחליט להביא את הרעה בימי בנו של אחאב, כלומר ..
תפיסת הגמול משתנה מגמול לדורות בפסוק 19, לגמול אישי בפסוק 29
תפיסת הגמול משתנה מגמול קבוצתי בפסוק 19, לגמול אישי בפסוק 29
תפיסת הגמול משתנה מגמול אישי בפסוק 19, לגמול לדורות בפסוק 29

25. הסיבה לשינוי הגמול מופיעה בפסוק 27 שאחאב נוהג במנהגי אבלות, דבר המעיד על..
הבעת חרטה וחזרה בתשובה
הבעת חרטה וחזרה בשאלה
דבקות בדעה ללא הבעת חרטה וחזרה בשאלה


several צפיות