נושא:   מלכים א פרק יח    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:

1.  השלם:
בפסוק 1 אלוהים אומר לאליהו שהגיע העת להפסיק את ה____ ומבקש מאליהו ללכת להראות בפני אחאב.              

פסוקים 2-6

2.  השלם:
בפסוקים אלו, מספרים לנו על אחאב מלך ישראל ועל משרתו העובד הבכיר בממלכתו ___              

3.  השלם:
אחאב אומר למשרתו שעליהם ללכת לחפש מים ואוכל בשביל ה              

4. לצורך העניין, הם מחלקים בניהם את ה..
כל התשובות נכונות
ארץ אך לבסוף יוצאים לחפש ביחד
ארץ וכל אחד יוצא לחפש בחלקו

5. על עובדיה נאמר שהוא "ירא את ה מאוד".
הכתוב מביא לפנינו 3 הוכחות לכך שעובדיה היה מאמין
גדול באלוהים. מהן 3 ההוכחות ?      
7 נקודות  

פסוקים 7-16

6.  השלם:
עובדיהו פוגש את אליהו במסגרת החיפושים אחר המים ואליהו מבקש מעובדיהו לקרוא ל              

7. עובדיהו נמצא במצוקה קשה ומציג בפני אליהו 3 טיעונים
בהם הוא מסביר לו מדוע אינו יכול לקרוא לאחאב.
מהם הטיעונים ?      
7 נקודות  

8. מהי המילה החוזרת בטקסט מספר פעמים ?
מה המילה משמשת ומה היא באה להדגיש ?
הסבר\י.      
7 נקודות  

פסוקים 16-20

9. עובדיה בסופו של דבר נשמע לאליהו והולך לקרוא לאחאב. מדוע ?
כיוון שהוא מפחד מאלוהים
כיוון שאליהו הבטיח לו שהוא ישאר במקומו עד שאחאב יבוא
כיוון שהוא רצה למות גם ככה אז לא היה בו פחד

10. כשאחאב פוגש את אליהו, מה הוא אומר לו ?
"האתה עוכר ישראל ?"
"יהרגוך ולא תהרוג"
"כי מאיתי נהיה הדבר הזה"

11.  השלם:
אחאב מאשים את ___ בהבאת הבצורת ומכאן משמעות השורש ע.כ.ר, במשמעות של מביא אסון ששונא.              

12.  השלם:
אליהו משיב לאחאב שלא הוא עוכר ישראל, אלא ___ הוא עוכר ישראל בכך שבעצם התנהגותו וחטאיו, הוא שהביא את הצרה על הארץ.              

13. מה אליהו מבקש מאחאב ?
לקבץ את כל נביאי האשרה והבעל אל הר הכרמל (שם מתכנן אליהו לערוך את מבחן האש)
לקבץ את כל עם ישראל וכל נביאי האשרה והבעל אל הר הכרמל (שם מתכנן אליהו לערוך את מבחן האש)
לקבץ את כל עם ישראל בלבד (שם מתכנן אליהו לערוך את מבחן האש)

מבחן האש פסוקים 21-47

14. בפסוק 21 אליהו יוצא כנגד תופעת הסינקרטיזם, כלומר ..
אליהו בעד ערבוב אמונות והוא דורש מהעם להחליט אם ללכת אחרי אלוהים (מונותאיזם) או להאמין באלילים (פוליתאיזם).
אליהו מתנגד לערבוב אמונות והוא דורש מהעם להחליט אם ללכת אחרי אלוהים (מונותאיזם) או להאמין באלילים (פוליתאיזם).
אליהו מתנגד לערבוב אמונות והוא דורש מהעם להאמין רק באלוהים, לא נותן להם אפשרות להחליט.

15. העם עובד במקביל גם את אלוהים וגם את הבעל והאשרה, מה שיוצר..
אף אחת מהתשובות אינה נכונה
את בלבולו של אליהו באמונתו
ערבוב אמונות (סינקרטיזם)

16.  השלם:
"עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. אם ה הוא האלוהים, לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו הדבר". מי אמר ציטוט זה לעם ?              

17. אליהו חושב שהעם קוץ מאמונה לאמונה ואינו מחליט באיזו
אמונה לדבוק.
מהו המשל שאליהו משתמש בו על מנת להסביר משפט זה ?      
5 נקודות  

18. מהם היתרונות שנותן אליהו לנביאי הבעל ?      
4 נקודות  

19. בפסוק 22, קיים קושי בדברי אליהו: "ואני נותרתי נביא
ל- ה לבדי".
מהו הקושי ?      
7 נקודות  

20. מהן הפתרונות לקושי ?      
6 נקודות  

21. מהו המבחן ?      
5 נקודות  

22. בפסוקים 29-26, מסופר לנו שנביאי הבעל עושים את אשר
מבקש אותם אליהו.
תארו את התהליך ורשמו:
א.מה הייתה תגובת אליהו לתהליך זה.
ב. בעצם אמירה זו של אליהו, מה הוא רוצה להדגיש ?      
10 נקודות  

23. בפסוקים 30-39, תורו של אליהו לערוך את מבחן האש ואליהו בצורה שלמה ורגועה, מתחיל את המבחן בכך שהוא קודם כל..
מרפא את המזבח (איזבל הרסה את כל מזבחות השם שבכרמל)
מרפא את פצעי העם (איזבל הרסה את כל מזבחות השם שבכרמל)
מרפא את המזבח (אחאב הרס את כל מזבחות השם שבשבט יהודה)

24.  השלם:
אליהו לוקח 12 אבנים כמספר ה              

25.  השלם:
לאחר מכן אליהו מנתח את ה____, כלומר שוחט אותו ומניח אותו על העצים.              

26.  השלם:
לאחר מכן הוא מבקש שימלאו לו 4 כדים של ___ והוא שופך אותם על העצים ואל התעלות שבתוך המזבח, דבר שמקשה על האש לבעור.              

27. לאחר מכן, מתפלל אליהו לאלוהים ובדרך אנו רואים
בפסוק
37 קושי תאולוגי דתי במשפט: "ואתה הסיבותה את ליבם
אחורנית".
נשאלת השאלה: הייתכן שיש כאן לשון האשמה שאלוהים הוא
זה שגרם להם לסובב את אמונתם ממנו לבעל ?

מהו הפתרון לשאלה זו?      
4 נקודות  

28.  השלם:
בפסוק 40 מסופר לנו שאליהו לאחר המבחן בכרמל שוחט את נביאי הבעל והוא נוהג בהם ע"פ עיקרון הגמול של מידה כנגד מידה. כשם שאיזבל הרגה את נביאי השם, כך אליהו הורג את              

29.  השלם:
בפסוק 46 מסופר לנו שאליהו רץ ומקדים את מרכבתו של ____ המלך מתוך כוונה לכבד את אחאב שלמרות חטאיו, אליהו נוהג בו בכבוד.              


several צפיות