נושא:   התחום הספרותי (מדינת היהודים)    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
התחום הספרותי (מדינת היהודים)

הפתרון הלאומי לבעיית
היהודים ע"פ הרצל

" >

      


1. כשנתיים לאחר משפט דרייפוס, כתב הרצל את ספרו הראשון.
מהו שמו של ספרו הראשון ?      
2 נקודות  

2. ספר זה מהווה את ..
אחד העקרונות החשובים פחות בתחילתו של מפעל הציונות
אחד העקרונות החשובים ביותר בתחילתו של משפט דרייפוס
אחד העקרונות החשובים ביותר בתחילתו של מפעל הציונות

הספר "מדינת היהודים" נחלק לשני חלקים:
חלק ראשון: הצגת הבעיה היהודית

3.  השלם:
בחלקו הראשון של הספר מתאר הרצל את הקשיים הרבים שבהם נתקלו יהודי              

4. הרצל מסביר שהתנצרות היא אינה פתרון מקובל וגם ש..
האמנציפציה והמשך ההשתלבות, כבר לא פתרון לבעיית היהודים.
האמנציפציה והמשך ההשתלבות, היא פתרון טוב לבעיית היהודים.
האמנציפציה ותחילת ההשתלבות, כבר לא פתרון לבעיית היהודים.

5. הרצל טוען שהיהודים סובלים מאנטישמיות קשה באירופה וש..
האירופים סובלים מיודופוביה (פחד ממחוייבות)
האירופים סובלים מיודופוביה (פחד מיהודים)
האירופים סובלים מבדופוביה (פחד מיהודים)

6.  השלם:
מבחינתו של הרצל, כל פתרון לבעיית האנטישמיות, יכול לבוא לידי ביטוי רק בעזיבתם של היהודים את מדינות ____, והקמת מדינה לאומית.              

הרצל מציע פתרון מדיני לאומי לבעיית הלאומים באירופה.

חלק שני: פתרון הבעייה

7.  השלם:
בחלקו השני של הספר, מציג הרצל את הפתרון הלאומי עבור בעיית ה              

8. מה הרצל טוען ?
שהפתרון צריך להיות מאושר על כלל מעצמות העולם (צארטר), ושהעלייה היהודית למדינתם תהיה חוקית.
שהפתרון לא צריך להיות מאושר על כלל מעצמות העולם (צארטר), ושהעלייה היהודית למדינתם תהיה חוקית.
שהפתרון צריך להיות מאושר על כלל מעצמות העולם (צארטר), ושהעלייה היהודית למדינתם תהיה לא חוקית.

9.  השלם:
הרצל מוסיף שמדינת היהודים צריכה לקום בארגנטינה או ב___, כל עוד תוקם מדינה יהודית.              

10. הרצל לא מדבר רק על הצורך בהקמת מדינה, אלא גם מציע ..
דרך פעולה שלא תוציא לפועל את הרעיון שלו
דרך פעולה שתוציא לפועל את הרעיון שלו
דרך פעולה שתוציא לפועל את הרעיון של העם

11.  השלם:
בספרו הרצל מציג שני גופים שיהיו אחראים על הקמת ה              

12. מהם שני הגופים ? (בהתייחס לשאלה הקודמת)      
10 נקודות  

13. שני הגופים חייבים לעבוד ..
במשותף
לחוד
לפעמים לחוד ולפעמים ביחד

14. מה חייב להיות הפתרון שעליו מדבר הרצל להקמת מדינה יהודית ?
פתרון חוקי ולא חוקי\צארטר
פתרון לא חוקי\צארטר
פתרון חוקי\צארטר

אלטנוילנד 1902:

15.  השלם:
ספר שנכתב כ- ___ לפני מותו של הרצל ובו מתוארת המדינה היהודית המופתית העתידה לקום.              

16. למעשה, הרעיון של הרצל הוא רעיון אוטופי ש..
רצוי לבדוק לעומק
יכול להתממש בוודאות
לא באמת יכול להתממש

ניתן לראות מספר נקודות חשובות העולות מהספר:

17. נקודה ראשונה ..
במדינה יעבדו בין 5 ל-7 שעות ליום עבודה
במדינה יעבדו בין 2 ל-3 שעות ליום עבודה
במדינה יעבדו בין 5 ל-7 שעות ליומיים עבודה

18.  השלם:
תהיה הפרדה בין דת ל              

19.  השלם:
הכלכלה תתבסס על תעשייה ולא על              

20. המדינה תהיה מודל לחיקוי הלאומיות באירופה הנאורות
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן


several צפיות