נושא:   מלכים א פרק י"ז    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
מלכים א פרק י"ז
" >
1.  השלם:
אליהו ה___ מתושבי גלעד-אליהו מהישוב תשב, מאזור הגלעד.              

"חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל
ומטר כי אם לפי דברי".

2.  השלם:
אליהו נשבע ל___ ואומר לו (מנבא לו) נבואת זעם בה הוא מנבא שתהיה בצורת בשנים הבאות.              

3. איזו שאלה עולה כאן ומהי התשובה?      
10 נקודות  

"ויהי דבר ה אליו לאמר".
"לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית (פלג של הירמוך) אשר
ע"פ הירדן. והיה מהנחל תשתה, ואת הערבים ציווית לכלכך".

4. אלוהים מבקש מאליהו ללכת להסתתר בנחל כרית. מהו נחל כרית ?
נחל הנמצא באזור הירדן, אחד הפלגים של הירמוך של ימינו.
נחל הנמצא באזור הגבול, אחד הפלגים של ישראל של ימינו.
אגם הנמצא באזור ישראל, אחד הפלגים של הירמוך של ימינו.

5. אלוהים מבטיח לו שהעורבים יכלכלו אותו, כלומר ..
ידאגו לו למזון
ידאגו לו לכספים
ידאגו לו לכלכלה

6. מיהם העורבים ?      
10 נקודות  
מבחן האלמנה

7. אלוהים שולח את אליהו אל האלמנה כדי ..
שהיא תהרוג אותו
שהיא תתגלה אל אלוהים
שהיא תדאג לו למחסורו

8.  השלם:
אליהו מגיע לצרפת, עיר האלמנה ושם הוא פוגש את ה____              

9. כשאליהו ניגש אל האלמנה, מהי השאלה שנשאלת ?
כיצד האלמנה מזהה את אליהו ?
כיצד מזהה אליהו את האלמנה ?
כיצד אלוהים בחר את האלמנה ?

10. לפי השאלה שבחרת, מהי התשובה ?
אלוהים בחר את הלאמנה לפי טוב ליבה
לפי השלמה שהוא לבש, שלמה מיוחדת לנביאים
על פי בגדיה - השחורים - כך נהגו האלמנות להתלבש באותם ימים

11. אליהו עושה לאלמנה 3 מבחנים או מבחן בשלושה שלבים.
מהם השלבים?      
10 נקודות  

12.  השלם:
בין היחידה של פסוק 2-7, אליהו בנחל כרית, לבין היחידה של פסוק 9-16, אליהו בבית האלמנה, קיים קשר לשוני ו              

13.  השלם:
שתי היחידות כתובות ע"פ אותן תבניות, מילים שחוזרות באותם הקטעים: "ויהי דבר ה אליו לאמר..לך..אשר..שם..צויתי..לכלכלך". איזה קשר מצוין פה ? קשר ___              

14.  השלם:
בשתי היחידות חוזר מוטיב ה- "לחם" וסיפורי הניסים. זהו קשר ____              
פסוקים 17-24

15. בפסוק 17, האישה שעד כה כונתה אלמנה, מקבלת הגדרה חדשה ..
מכנים אותה "בעלת הבית"
מכנים אותה "בעלת השחורים"
מכנים אותה "האלמנה השחורה"

16. ממה נובע השינוי בכינוי ?
נובע משינוי מעמדה הביתי והכלכלי ממצב של חסרת כל. בעקבות הנס, היא הופכת להיות אישה שרוצה שיהיה לה הכל.
נובע משינוי מעמדה החברתי והמדיני ממצב של חסרת כל. בעקבות הנס, היא הופכת להיות אישה שיש לה הכל.
נובע משינוי מעמדה החברתי והכלכלי ממצב של חסרת כל. בעקבות הנס, היא הופכת להיות אישה שיש לה הכל.

בפסוק 18 נאמר: "מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את
עוני".

17.  השלם:
האישה מאשימה את אליהו במות ___, בכך שהיא אומרת "באת אליי להזכיר את עוני", כלומר, עד שבאת הייתי נחשבת לאישה טובה וצדיקה, אך כעת לעומתך שהינך צדיק הדוק, אני נחשבת לחוטאת.              

בפסוקים 19 ו-23 יש ריבוי פעלים: "ויכחהו..
ויעלהו..וישכיבהו..ויורידהו..ויתנהו..".

18. רצץ פעלים אלו מעידים על ..
רוגע, שלווה ונוחות
זריזות, לעיתים לחץ, והיסטריה
זריזות,אומץ ושלווה

19. בפסוק 21, אליהו מתלונן בפני אלוהים:
מדוע האלמנה נענשה ולא אליהו ?
מדוע דווקא את אליהו ששלח את האלמנה אליו, אלוהים מעניש ?
מדוע דווקא את האישה שאליה נשלח, אלוהים מעניש ?

20. מהו הקושי שעולה בפסוק 24 ?
הסבר.      
10 נקודות  

21. מהו הפתרון לקושי זה ?      
10 נקודות  

22.  השלם:
הקשר שבין הפסוקים האחרונים בפרק ט"ז לפסוק 1 בפרק י"ז הוא קשר של סיבה ו ___              

23.  השלם:
הסיבה בפרק ט"ז היא חטאי ___ , החטאת העם וההליכה אחרי הבעל והאשרה.              

24.  השלם:
בפרק י"ז, ה ___ היא העונש שהוא ____. דווקא עונש זה נבחר, כדי להוכיח את אפסות הבעל למען עליונותו של אלוהים.               


several צפיות