נושא:   מלכים א פרק ט"ז פסוקים 23-33    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
מלכים א פרק ט"ז פסוקים 23-33

אקספוזיציה: פסוקים אלה מהווים מבוא לפרקים הבאים.


אקספוזיציה: פסוקים אלה מהווים מבוא לפרקים הבאים." >
1. עומרי מלך ישראל הוא ..
הנחמד מכל המלכים שהיו לפניו
הרע מכל המלכים שהיו לפניו
הטוב מכל המלכים שהיו לפניו

2. הדבר היחידי שעמרי עשה שבעל משמעות חשובה מאוד הוא..
מדרש שם
בית המקדש
זבח לאלוהים

3. משמעות זו חשובה כיוון ש..
יש כאן מבחינה גיאוגרפית, הרחבת השטחים של בית המקדש
יש כאן, מבחינה גיאוגרפית, הרחבת גבולות של הר שומרון
יש כאן מבחינה גיאוגרפית, הרחבת גבולות של ממלכת ישראל

4. על ידי מי הר השומרון נקנה ומה הוא מאפשר לנו ?
הר השומרון נקנה ע"י עומרי והוא מאפשר לנו אחיזה לא חוקית בשטח זה על פי כל כללי הלאמה
הר השומרון נקנה ע"י אלוהים והוא מאפשר לנו אחיזה חוקית בשטח זה על פי כל כללי הלאמה
הר השומרון נקנה ע
פסוקים 29-33

5.  השלם:
לאחר מות עומרי מלך ישראל, מולך בנו               

6.  השלם:
הוא לוקח לאשה את ___ הצידונית.              

7.  השלם:
בעקבות נישואיו, הוא מתחיל לעבוד את ה___ שהיא האמינה בהם.              

8.  השלם:
הבעל:              

9.  השלם:
האשרה:              

10.  השלם:
___ גם חוטא בעבודת אלים, ויותר מכך הוא מחטיא את העם וגורם להם לעבוד אלים אחרים.              


several צפיות