נושא:   מלכים א פרק יב    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
מלכים א פרק יב

1.  השלם:
בפסוקים 1-4 ישנה ירידה במעמדו של ____ (בנו של שלמה) :              

2.  השלם:
1. רחבעם הולך לשכם שימליכו אותו במקום שה_____ יבואו לירושלים להמליך אותו (מעמדה של ירושלים יורד).              

3.  השלם:
2. ירבעם חוזר ממצרים, דבר שלא היה מעז לעשות בימי              

4.  השלם:
3. העם מציב תנאי לרחבעם-אם יקל במיסים ובעבודות הכפייה אז..              

5.  השלם:
ה___ אינה ברורה מאליה              

6.  השלם:
בפסוקים 6-11 רחבעם מבקש ____ ימים להתייעצות.              

7.  השלם:
בפסוקים 6-7 רחבעם מתייעץ עם ה              

8.  השלם:
מי אני ? יש ניסיון, חכמת חיים ומעמד מכובד.              
"אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודיברת אליהם דברים
טובים ויהיו לך עבדים כל הימים".

9. יש הרואים במילה "היום" בעצת הזקנים טריק, כלומר ..
שהזקנים מציעים לרחבעם, שרק היום יקבל את דרישותיהם של העם, אך לאחר שיומלך, העם יעשה כרצונו בו
ששבט יהודה מציעים לרחבעם, שרק היום יקבל את דרישותיהם של העם, אך לאחר שיומלך, יעשה בעם כרצונו
שהזקנים מציעים לרחבעם, שרק היום יקבל את דרישותיהם של העם, אך לאחר שיומלך, יעשה בעם כרצונו

10. מרבית הפרשנים אינם רואים בהצעה זו שום טריק, אלא ובעיקר ..
עצה חכמה, שקולה, ממקום של אחריות גדולה ורצון להיטיב עם העם ועם רחבעם
עצה טיפשית, שקולה, ממקום של אחריות גדולה ורצון להיטיב עם העם ועם רחבעם
עצה חכמה, שקולה, ממקום של אחריות גדולה ורצון להיטיב עם הזקנים ועם שבט יהודה

11. מהו השורש המנחה בעצת הזקנים ?
ע.ב.ד
ש.ל.ח
ל.ק.ח

12. יש הרואים בחזרה של שורש זה בהצעת הזקנים כפגיעה ב..
באגו של רחבעם
רכוש של רחבעם
באגו של הזקנים
עצת הילדים

13.  השלם:
"קטני עבה ממתני אבי", "אבי העמיס עליכם עול כבד ואני אוסיף על עלכם". זוהי תקבולת ____ -הדרגתיות בכובד המיסים והעבודות              

14.  השלם:
"אבי יסר אתכם בשוטים ואני אוסר אתכם בעקרבים". זוהי תקבולת              

15. מהי השאלה שנשאלת ?
מי הם הילדים, אשר נועץ איתם הזקן ?
מי הם הזקנים, אשר נועץ איתם רחבעם ?
מי הם הילדים, אשר נועץ איתם רחבעם ?

16. הילדים זהו כינוי ל..
לעג לאנשים עם ניסיון שנותנים לרחבעם עצה ילדותית חסרת אחריות, לא שקולה
לעג לאנשים חסרי ניסיון שנותנים לרחבעם עצה ילדותית חסרת אחריות, לא שקולה
לעג לאנשים חסרי ניסיון שנותנים לרחבעם עצה ילדותית,אחראית ושקולה

17. הילדים משתמשים בעצתם ב..
אמצעים ספרותיים, תקבולות ומטאפורות
אמצעים ספרותיים, תקבולת חוזרת ומטאפורות
אמצעים ספרותיים, תקבולות ומיתוסים

18. הילדים אומרים לרחבעם להגיד לעם: "קטני עבה ממתני אבי", כלומר..
החלקים השווים בגופו, כמו בגופו של אביו
החלק הגדול בגופו, קטן יותר מהחלק הקטן בגופו של אביו
החלק הקטן בגופו, גדול יותר מהחלק הגדול בגופו של אביו

19. כלומר, רוצה לומר שהוא ..
חזק ובעל כוח קטן משל אביו שלמה
חזק ובעל כוח גדול משל אביו שלמה
חלש ובעל כוח קטן משל אביו שלמה

20.  השלם:
בחלק השני של ההצעה, הם מציעים לו להזהיר את העם שלא יבואו בתנאים אליו, שמא יכביד עליהם יותר מאשר              

21. מדוע רחבעם בוחר בעצת הילדים ?      
7 נקודות  

22. מהי הסיבה הדתית לבחירה בהצעת הילדים ?      
7 נקודות  

23.  השלם:
העם לא רוצה שום קשר עם              
פסוקים 18-19 :

24.  השלם:
בפסוקים אלו מסופר לנו שרחבעם שולח את אדרם שהיה אחראי ל              

25.  השלם:
לגבות מיסים מהעם בשעה שהוא יודע שחד הנושאים הכאובים כרגע בעם הם המיסים הכבדים ולכן, כאשר הם רואים את אדרם הם              
פסוק 20:

26.  השלם:
כשרחבעם שומע שאדרם מת על ידי העם, רחבעם בורח ל              

27.  השלם:
בשעה שהעם רואה שרחבעם בורח לירושלים, הם ממליכים את ___ למלך              


"לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו"

28. כלומר הכוונה היא ש..
שוב נאמר כאן שבט בנימין לבדו ואנו יודעים שהכוונה היא ליהודה, בנימין ומעט מלוי ובנימין
שוב נאמר כאן שבט יהודה לבדו ואנו יודעים שהכוונה היא ליהודה, בנימין ומעט מלוי ושמעון
שוב נאמר כאן שבט יהודה לבדו ואנו יודעים שהכוונה היא לבנימין, בנימין ומעט מיהודה ושמעון
פסוקים 21-24:

29. כאשר רחבעם בורח לירושלים הוא מארגן צבא משבט יהודה ובינימין כדי ..
לעלות ולהילחם בעם כדי שיחזרו להיות תחת שלטונו.
לעלות ולהילחם ברחבעם כדי שיחזרו להיות תחת שלטונו.
לעלות ולהילחם בעם כדי שיחזרו להיות תחת שלטונו של שבט יהודה

30. אלוהים רואה התארגנות זו ושולח לרחבעם מלך שיגיד לו..
"כי מאיתי נהיה הדבר הזה", כלומר אלוהים לא רוצה שירובעם יצא למלחמה נגד העם כי הוא רצה שהממלכה תתפלג, יש כאן דטרמניזם.
"כי מאיתי נהיה הדבר הזה", כלומר שבט יהודה לא רוצה שרחבעם יצא למלחמה נגד העם כי הוא רצה שהממלכה תתפלג, יש כאן דטרמניזם.
"כי מאיתי נהיה הדבר הזה", כלומר אלוהים לא רוצה שרחבעם יצא למלחמה נגד העם כי הוא רצה שהממלכה תתפלג, יש כאן דטרמניזם.

31. מהם תיקוני ירבעם ?      
7 נקודות  

32. מהם הערות המחבר ?      
7 נקודות  


several צפיות