נושא:   חג פורים    מחבר/ת:   יסודות    לכיתות:   יב,     התלמיד/ה:

1. מה שמו של המלך?
המן
מרדכי
דוד
אחשוורוש

2. מה שם המלכה?
דליה
רחל
רותי
אסתר

3. מה שמו של הרשע?
אברהם
המן
יובל
ירון

4. שם נוסף לאסתר.
הדס
בת אל
אביבה
נורית
      


5.  השלם:
הליצן      _________   מאד   

6.  השלם:
בצלחת        __________   המן   

7.  השלם:
לליצן       _________   על הראש   

8. המן היה רשע
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

9. אסתר הייתה המלכה
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

10. את המן תלו על עץ
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן
לפני הרבה הרבה שנים, בארץ פרס, בעיר שושן, בארמון גדול, חי לו מלך ושמו אחשוורוש.
היו בארמון חדרים רבים, מנורות מזהב, שטיחים יפים וצבעוניים, כלים יפים מזכוכית וכסף.

המלך אחשוורוש היה לובש בגדי מלכות מבריקים, על ראשו היה כתר ובידו שרביט זהב.
גם כסא מיוחד היה למלך.
כסא גבוה שעליו ישב רק המלך.

באחד הימים עשה המלך אחשוורוש משתה. מסיבה גדולה. והזמין את כל אנשי העיר שושן לאכול, לשתות ולשמוח.
למלך אחשוורוש היתה מלכה ושמה ושתי.
רצה המלך להזמין גם את ושתי למשתה, כדי שיראו כולם כמה יפה היא, וקרא: "הביאו לי את ושתי!", אבל ושתי לא הסכימה לבוא.
היא אמרה :"לא רוצה לבוא למשתה הזה !".
כעס מאד המלך אחשוורוש על ושתי, שלא שמעה בקולו, גרש אותה מהארמון והחליט למצוא במקומה מלכה חדשה.

כל הבנות רצו להיות מלכות, הן התלבשו יפה ובאו אל הארמון. מכולן בחר לו אחשוורוש את אסתר, שהיתה יפה מכולן.
נתן המלך אחשוורוש לאסתר כתר זהב נוצץ לראשה, בידה שרביט זהב קטן ושמלה יפיפייה.

לאסתר היה דוד ושמו מרדכי היהודי.
מרדכי אהב מאד את אסתר וכל יום בא לבקר אותה בארמון.
בארמון היה איש חשוב מאד ושמו המן.
הוא עזר הרבה למלך.
כשהיה מסתובב בארמון היה כל האנשים מברכים אותו ומחבקים אותו. אבל מרדכי לא הסכים לברכו ולחבקו.
המן כעס מאד על מרדכי על שהוא אינו מברך אותו, וציווה לסלק מהארמון את מרדכי היהודי ואת כל משפחתו.
מרדכי היה עצוב מאד ובכה בכי גדול.
הוא סיפר זאת לאסתר וגם היא בכתה בכי גדול.
ראה זאת אחשוורוש המלך, ולא רצה שאסתר תוסיף לבכות.
שאל אותה: "למה את בוכה אסתר מלכתי?", ואסתר סיפרה לו שהמן רוצה לסלק את מרדכי ואת כל משפחתו.
אחשוורוש החליט לכעוס על המן ולסלק אותו מהארמון, וכך היה.
שמחה מאד אסתר על כך, ושמח גם מרדכי.
יחד איתם שמחה כל משפחתם שמחה גדולה.

והעיר שושן צהלה ושמחה.
היא אמרה :"לא רוצה לבוא למשתה הזה !".
כעס מאד המלך אחשוורוש על ושתי, שלא שמעה בקולו, גרש אותה מהארמון והחליט למצוא במקומה מלכה חדשה.

כל הבנות רצו להיות מלכות, הן התלבשו יפה ובאו אל הארמון. מכולן בחר לו אחשוורוש את אסתר, שהיתה יפה מכולן.
נתן המלך אחשוורוש לאסתר כתר זהב נוצץ לראשה, בידה שרביט זהב קטן ושמלה יפיפייה.

לאסתר היה דוד ושמו מרדכי היהודי.
מרדכי אהב מאד את אסתר וכל יום בא לבקר אותה בארמון.
בארמון היה איש חשוב מאד ושמו המן.
הוא עזר הרבה למלך.
כשהיה מסתובב בארמון היה כל האנשים מברכים אותו ומחבקים אותו. אבל מרדכי לא הסכים לברכו ולחבקו.
המן כעס מאד על מרדכי על שהוא אינו מברך אותו, וציווה לסלק מהארמון את מרדכי היהודי ואת כל משפחתו.
מרדכי היה עצוב מאד ובכה בכי גדול.
הוא סיפר זאת לאסתר וגם היא בכתה בכי גדול.
ראה זאת אחשוורוש המלך, ולא רצה שאסתר תוסיף לבכות.
שאל אותה: "למה את בוכה אסתר מלכתי?", ואסתר סיפרה לו שהמן רוצה לסלק את מרדכי ואת כל משפחתו.
אחשוורוש החליט לכעוס על המן ולסלק אותו מהארמון, וכך היה.
שמחה מאד אסתר על כך, ושמח גם מרדכי.
יחד איתם שמחה כל משפחתם שמחה גדולה.

והעיר שושן צהלה ושמחה." >
11. מה שם העיר שהמלך גר?      
10 נקודות  

12. איזה בגדים לבש המלך?      
10 נקודות  

13. את מי בחר המלך למלכה?      
10 נקודות  

14. מה שם הדוד של אסתר?      
10 נקודות  

15.  השלם:
ליהודים        __________   אורה   


several צפיות