הפרמידה-מלכים א פרק י"זאם אתם בטוחים שתשובתכם נכונה, תנסו לרשום אותה בכמה צורות, למשל:מי אכל את העוגייה ? הילד.התשובה נכונה, אך בלי האות ה, ילד.


several צפיות