התאמה לגיל הרך כלי תחבורה  אופנים 

  משאית 

  מטוס 

  מכונית several צפיות