עשרת ראשונה - 1  =2+2 

  =2+3 

  =5+2 

  =8+2 several צפיות