שיום מרובעים  מלבן 

  דלתון 

  טרפז 

  מעוין several צפיות