צבעים ליונתן  yellow 

  black 

  orange 

  green several צפיות