חיבור וחיסור בתחום ה- 10
Top-Left Top-Center Top-Right
Middle-Left Middle-Center Middle-Right
Bottom-Left Bottom-Center Bottom-Right
את/ה
המחשב
שוויון
several צפיות