מי רוצה להיות מליונר
הוספת זמן 50/50 חבר טלפוני עבור לשאלה הבאה
000 שניות
ש"ח 000000
מי רוצה להיות מליונר
© Copyright. Pok-Ching Lee
1,000,000
500,000
250,000
125,000
64,000
32,000
16,000
8,000
4,000
2,000
1,000
500
400
200
100
several צפיות