חדר בריחה
רשמו נכון והדביקו לתוך תיבת הסיסמה

הכנס (x,y)

רשמו נכון והדביקו לתוך תיבת הסיסמה

הכנס (x,y)

רשמו נכון והדביקו לתוך תיבת הסיסמה

(x,y)


המספר השמאלי הוא ה- X
המספר הימני הוא ה- Y

הוכן ע"י
נועם גז
דייאנה סיידא
בית ספר מנו"ף